-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

söndag, juni 11, 2006


Max Ernst, dadaist, levde 1891 - 1976. Cool Man. Me reckon !


Här nedan, i hela staden
(La ciudad completa, die ganze Stadt, the Entire City )

Finner man nog många svala rum.

+ar jag för den blå sidan INDIGOPAGE. Samt idealistiska och informativa SHENET