-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

onsdag, april 21, 2010

Här ovan ser ni en sak jag råkat ut för. Tre år sedan och lidandet har klingat av. Tandläkaren petade upp en rot i bihålan. Länge och väl försökte hon ta bort den själv. Operationsmässigt. Man "dukade upp", som dom säger. Alltså, övergår från tandläkare till operatör. Man täcks med gröna dukat, osv. Det gick inte alls. Roten hamnade uppåt ögat till. Sedan krävdes två ingrepp vid käkkir. Det vita på bilden är lagningar, förutom bryggan längst fram. Jag har satt några pilar som info.
Alla har vi nog ett eller annat lidande. Dom som inte har något är det också synd om. Själv har jag blivit helt orädd vad det gäller det fysiska. Blod, öppna sår, kirurgi, etc.
Värst var naturligtvis när jag tvingades genomgå en radikal operation. Ändtarm, tjocktarm och nedre delen av tunntarmen opererades bort i ett svep. Sedan tog det drygt ett år och sex kompletterande operationer för att rektalhålan skulle läka. Efter ännu ett år gjordes en genomgripande operation enligt prof. Kocks metod.
Jag vill ändå säga mig ha tur, i och med, att man framlever i rätt land. Helt säkert hade jag gått ad mortem utan operation.
----------&---------
Historien om läkaren som opererade sig själv.
Tyvärr gick hon bort för inte så länge sedan.
-----------
Lida, ordet lida, har även en annan innebörd än jag menat här. Har ni tänkt på det: rörelse, fortskridande, avancera. Exempel från slutet 1500-talet:
Min resa är så mycket lijden, att iagh nu på timen är hijt kommen .....
--------
Även: Läth lidha tigh och gack snarligha
....(1500-tal)
--------
Vidare "avlida", vilket också betraktas som en rörelse: Tå gamble Tobias, war aff werldenne lidhin. (Även detta från 1500-talet).
----&-----
Tidens flod och själens/kroppens lidande verkar flyta samman. Två vattendrag mot samma mål. Mot havet.
Parallella, konvergerande. Ju äldre jag blir desto tydligare framstår detta. Och till slut ska man alltså av-lida. Innan dess, give att vi finner tröst.