-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

måndag, oktober 29, 2007

Fortsätter med G3. Så här kunde han se ut som inkognito kung. Orakad och enkelt klädd. Eftersom jag forskat lite i hur han de facto såg ut, nämner jag att Gustaf hade blå ögon och cendré hår. Längden var medelmåttig 165-170 cm (allt enligt Gustav Lundberg). Handstilen gives här.-------&------
Åter till bergslagsresan. Söndagen 25 Sept. i Phersberg utanför Filipstad besiktar han en "eld och luft Machin". En ångmaskin alltså. Det fanns redan några i Sverige, men de tycks ha fungerat dåligt. Här står man inför något alldeles extra! Texten som annars löper så lätt, blir här mera krånglig. Man har inga bra ord ännu för denna tingest.
Snyggt om ångmaskiner på Wikipedia
Vad han än gör så dundrar kanonerna. Vad trött han måste ha blivit på detta."Sedermera wandrades samma wäg up igen, sedan H: K: Höghet något öfwer 2 timar warit nedre i grufvan, och wid upkomsten lossades Bergslagens Canoner". Som även hade
saluterat vid nedfarten.
Så har dom problem med efterhängset folk. "Ty en ganska incommod Präst, Probsten Vigelius hängde efter Printzen och wille
biuda honom in til sig på Syltsaker, så at Printzen blef ledsen, och så fort Hästar woro ombytte, befallte kiöra fort. Baron Tilas war så förtretad på Prästen, at om han kunnat döma honom, til at aldrig få äta annat än syltsaker i all sin lifstid, hade han det gierna giordt". Tilas hade här nämligen gjort iordning ett möte med vanligt folk på en veranda. Som prästen sabbade!
------&------
Direkt efter statskuppen drar Gustaf igång reformarbetet. Silvermyntfoten. Valutan stabiliseras. Nummerlotteriet blir till. Och Diskontokompaniet, som med
Kronans stöd lånar ut pengar till enskilda näringsidkare. För vissa innebar detta en sänkning från 12% till 6%. Tredje och fjärdedag jul och påsk avskaffas.
Ändan blir inte kvar i vagnen, så att säga. Här plankar jag lite text av prof. Sten Carlsson och bifogar.
Jag slutar med Gustaf III´s enkla men tydliga valspråk. Inte något trams som: "I Gud mitt hopp" eller "Statens välfär min välfärd". Som de två företrädarna hade, utan:
"Fäderneslandet"
----------------

Jag tror inte mycket på att han skulle vara homofil. Han var helt enkelt inte så erotiskt begåvad. Så hade den hemska modern. "Lovisa Ulrika. Hennes uppfostringsmetoder ansågs av många som direkt olämpliga. Hot och våld skulle få barnen att lyda, och Gustaf talade om "denna olyckliga fruktan, som hennes sätt att vara ingivit hennes barn". Hon uppträdde ofta obalanserat. Om barnen trotsade henne utsatte hon dem för besinningslös aga...."
Från O´Regans nya bok "Ett märkvärdigt barn. Gustaf III´s son"
S L U T