-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

tisdag, april 24, 2007


Jag skrev nyss om en riktig luffare och outsider..... På vägarna tills han blev 50 år. 17 år i en ladugård. Och till sist finrummet, en gammal arbetarbod. Luffarna var ofta välkomna gäster. De kunde berätta ett som annat om grannarna, t ex.
Luffarepoken startar samtidigt som utvandringen till Amerika. Och håller på några årtionden längre. När kalkbruken och tegelbruken (och annat som har lättillgängliga ugnar) läggs ned, så tar perioden slut. Luffarna var ofta duktiga hantverkare som inte fann sig hemma i industrins tidevarv. Ambulerande diversearbetare. Det var inte så bra i ett framväxande industrisamhälle. Dåliga, kanske förledande exempel. Folk måste sitta stilla runt fabrikerna. Måste vara lätta att kontrollera. Så kommer Lösdrivarlagen 1885-1965.
Jag dristar mig till att säga att den var en synnerligen obehaglig konstruktion. Nedanstående exempel kanske kan visa vad jag menar!

1940 var antalet lösdriveriakter i Malmö 37 till antalet. En genomgång av dessa visar att samtliga som blivit föremål för polisens intresse enligt lösdriverilagen hade en bakgrund inom något yrke. De benämns förvisso samtliga som före detta, men det visar ändå att de hade en bakgrund i arbetslivet. De hade varit anställda som arbetskarl (5), grovarbetare (4), fabriksarbeterska
(4), hembiträde (3), agent (2), köksbiträde (2), sjöman (2), trädgårdsarbetare (2) och så fanns där solitärer från yrken som kopparslagare, tapetserare, köpman, artistmålare,
artist, elektriker, kock och utkörare. Den yngste ”lösdrivaren” i sällskapet var en 21-årig springpojke.

LUFFARTECKEN
------------------------------------------
SÅ NÅGRA VITSAR
-Du har haft en sådan tur med dina tänder!
-Ja, jag har haft en riktig tandröta!
---------------
-Blev du klar med äppelmusten?
-Ja, sent om cider.
------------------
-Är det sant att Kumlafängelset ska byggas ut?
-Ja, det ska rymma flera!
--------------
-Det är så synd om myrorna!
-Vafördå? -Du har väl hört talas om myrstackarna!

Jag är lättroad jag. Till sist en favorit!
---------------------------
Hört i en tågkupé:
Vad är det som drar så fruktansvärt?
Det är loket!