-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

lördag, februari 17, 2007


NYBAROCK är en byggnadsstil som blir populär vid andra hälften av 1800-talet och sträcker sig en bit in på 1900-talet. Detta hus uppförs 1909 av Gustaf Wickman. Vilken bl a gjort KIRUNA KYRKA och LÅNGBRO SJUKHUSÖrebro Enskilda Bank, eller SEB-huset som det nu kallas, med detaljer. Frukten signalerar välmående och livets goda. Överflöd och rikedom..... Örnen bevakar och ger säkerhet. De horisontala ränderna förstärker det solida. ÖEB verkade mellan 1847-1918. Fram till slutet av 1800-talet gav man ut egna sedlar med motiv från Örebro Slott och Engelbrekt.Nedan två bilder på Lindhska Bokhandeln. Till vänster från
en webb-sida om Örebro, fotografen har gjort alla fel som kan tänkas. Direkt vinkelrätt, vilket blir stelt och fantasilöst. Så har han ställt en lyktstolpe mitt i bilden!!
Sedan min bild, som jag anser att man ska fånga huset.
Som nog är påbyggt en våning?
----------------------------------------------------