-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

tisdag, maj 30, 2006

Jag är lycklig ägare till boken "Upplevelser" Av Sten Broman. En makalös källa till anekdoter och roliga historier. Här en. I Lund hade man en berömd engelsk professor, Ernest Overton, farmakolog. Denne lärde sig aldrig felfri svenska. En dag ringer han till en zoologi-docenten:

-Det är prof Overton, jak har behov av .. hum ..
-Ja, vadå ?
-Jag har behov av ynglingar
-jaså har professorn det !?
-Ja, skärsilt av sotareynglingar
-Nej, det kan vi inte stå till tjänst med här !!

Han skulle ha sutare-yngel för ett farmakologiskt experiment.