-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

tisdag, april 11, 2006


Marie Kröyer här ovan. Christian Krohg´s bild av Oda Krohg---->
Och LA Ring till vänster

Det är årets första vårdag. Och då ska vi ha lite nordisk konst !
Många fina konstbilder här

Och snart är det Pjåsk också. Men det bryr vi oss inte om. Ety vi tror bara på Gud, inte på Jesus.