-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

fredag, juni 17, 2016


Folkomröstningar är vägledande, det ska vi minnas.
Börsmanipulation är evig, minnes även detta !!
Det finns ingen inom finansvärlden som inte kan 
tjäna en hacka på en nedgång !!