-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

torsdag, maj 26, 2016


De som har störst tillgång till propaganda brukar vinna !!
Dock..... tror jag att det ligger en dold agenda i den här
mystiska