-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

lördag, november 14, 2015

Stefan Fölster
Utb: Nationalekonom vid UCLA i Los Angeles, forskarutbildad i Oxford.
Kan knappast beskyllas för "vildhjärna"
som man ibland kallar de som varnar för utv. i Sverige idag.