-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

tisdag, november 24, 2015

Jag agerar ibland sällskap till denna trevliga unga katt. 
Ägarinnan jobbar heltid. 
Och ingen ska behöva vara ensam (heter det ju, 
bland både djur och människor)