-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

fredag, oktober 23, 2015

Allan Petterssons 7 symfoni har gett mig 
tröst när sjukdomen slagit till.