-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

söndag, juni 14, 2015


Cykelsporten engagerar mig 
mycket numera. En sund sport !
------------
Vidare har jag varit vid Gårdsjötorp.
En mycket välskött liten anläggning
högt uppe i Kilsbergen.
Om jag fyller 70 (om 2 år) ska jag
fan i mig fira det där !