-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

tisdag, juni 02, 2015

Audi cykel

http://teknikensvarld.se/audi-e-bike-cykeln-som-toppar-80-kmh-120773/