-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

fredag, april 24, 2015

 Sverige tar emot väldigt många invandrare och s k flyktingar.
Hur har man då tänkt sig att de ska bli sysselsatta !?
Inte inom industrin i alla fall. Där blir det bara färre jobb.
Återstår då kommunal service, städjobb, pigjobb och diverse 
slavjobb inom hotell o restaurang.