-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

onsdag, februari 18, 2015Oljepriset.....hur ska det gå !?


Saudiarabien anser sig tåla lägre oljepriser under en längre


 period tid än sina konkurrenter. Landet har 726 miljarder


 dollar i utländska valutareserver !!
Och så här ser det ut i Sverige idag.