-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

onsdag, december 03, 2014

Så här går det till i Sverige idag.
Hur ignorant och slösaktig kan politiken bli ??
Och riksrevisorn skiter man totalt i !!