-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

tisdag, september 02, 2014

Från ledaren i Di. 
Klokt formulerat, tycker jag. 
När det gäller invandringen håller jag med!
"En djup existentiell oro ........."