-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

tisdag, juli 22, 2014Den här lilla serien tillägnar jag alla svenskar 
som tror sig kunna tala engelska. 
(Merparten, tycker jag. Hur många ramlar inte ut 
ur skolan med studentmössa och en tro på 
goda engelsk-kunskaper. Stackars satar!) 
Från MAD 1977.