-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

tisdag, juli 22, 2014Den här lilla serien tillägnar jag alla svenskar 
som tror sig kunna tala engelska. 
(Merparten, tycker jag. Hur många ramlar inte ut 
ur skolan med studentmössa och en tro på 
goda engelsk-kunskaper. Stackars satar!) 
Från MAD 1977.

onsdag, juli 02, 2014

Jag är nog REPUBLIKAN i grunden.
Dock med ett undantag
det gäller STORBRITANNIEN 
Jag gillar både QE2 och
prins Charles
Drottningen kom jag nära genom vårt stora 
intresse för galoppsporten. Och prinsen är ju inget annat än en stor kulturmänniska. Det imponerar. Han har gjort mycket för 
att sanera arkitektur-träsket  i city t ex.
Tänk bara på paviljongen i Brighton.