-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

torsdag, juni 12, 2014

Så här framlever jag mitt usla liv!
Herre.....hav förbarmande med mig!