-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

onsdag, maj 28, 2014

Har man en gång sett Sune Jonssons fotografier 
glömmer man dem inte.
Ofta stillnade och avskalade, alltid perfekt komponerade. 
Och alltid med ett respektfullt vemod.
22 bilder här: