-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

tisdag, april 29, 2014


MARCIA CAROLUS REX
Jag har nu blivit medlem.
Det känns bra !