-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

onsdag, mars 12, 2014

M I L J Ö
Intressant populärvetenskaplig bok 
http://www.marklynas.org/