-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

torsdag, mars 06, 2014Detta har jag kopierat från den annars vederhäftiga sidan
Vid närmare betraktelse är det frågan om bonfångeri. 
Men en bubbla i världsekonomin är det. Som brister detta år !