-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

onsdag, mars 12, 2014

M I L J Ö
Intressant populärvetenskaplig bok 
http://www.marklynas.org/

torsdag, mars 06, 2014Detta har jag kopierat från den annars vederhäftiga sidan
Vid närmare betraktelse är det frågan om bonfångeri. 
Men en bubbla i världsekonomin är det. Som brister detta år !