-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

torsdag, februari 13, 2014
"Rosenbaum menar att längtan efter hämnd hör till våra mest grundläggande mänskliga instinkter. Här talar hans rika flora av exempel sitt tydliga språk".