-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

lördag, december 14, 2013

 DAG ETT OCH DAG TVÅ
Lägg märke till att när dom ska höja priserna
så stöter man på några som är ännu girigare
ICA-handlarna !!
Och vidare!! 
Herre je, så ynkligt. När dom får dålig press
så backar man ur, som små lipsillar !!

---------------------&----------------------
Nej vi vänder oss till litteraturen istället.
En värld är varje människa.
Men inte en girig värld....i grunden
Det är min åsikt.