-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

söndag, december 29, 2013DET GÅR NOG ETT TAG TILL
MED DENNA KAPITALETS 
POKERBLUFF