-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

torsdag, november 21, 2013

 Sätter upp ett klipp om Alliance Oil....
eftersom jag skrivit om detta skumma företag tidigare. 
Åter måste jag konstatera att det är:
ALLTID GRATIS OST I RÅTTFÄLLAN !!