-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

lördag, november 02, 2013

Först som sist! 
Det här är ett bolag på Stockholmsbörsens stora lista.
Alliance Oil.
Oljebolaget är på väg att skörda frukterna av mångåriga investeringar!!
Som aktieägarna har betalt genom nyem. och uteblivna utdelningar....
Nu ska bolaget avnoteras med hjälp av reg. på Burmuda.
Långt, långt från svensk lag. 
Skälet är att spara kostnader som privatägt.
Alltså.... behöver man kapital....eller om bolaget går dåligt
och behöver t ex nyemissioner ....då ligger man på börsen !!
När det går bättre ska det vara privat.