-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

måndag, augusti 19, 2013

Robotar, robotar och rob.....
Veckans Affärer har 15 sidor
special om dessa våra nya kompisar!?