-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

söndag, februari 10, 2013


----------------------


Snygga affischer, dålig politik.
Är det bekant att vissa människor kan gå från nazism
till kommunism utan betänkligheter och besvär. Och tvärtom. Det är det totalära 
man bekänner sig till. 
V Quisling var en sådan person. I DDR hittade man många. 

--------Något Helt Annat--------
Lilla Al-Fadji