-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

tisdag, januari 01, 2013

 ----------EN NYÅRSBÖN--------
Detta år måste vi ta krafttag mot våldet !!
1% står för 63%
och 4% STÅR FÖRSAMTLIGA VÅLDSHANDLINGAR I LANDET. 
Ska det då vara så svårt att komma tillrätta med!? 
Inbillar mig att fördelningen är annorlunda i Sydeuropa,
Ryssland eller USA. 
Enligt min mening finns det bara två skarpa åtgärder.
Utvisning av icke svenskar och inlåsning/hård övervakning av svenskar.
Det täcker väl dessa våldsverkande 4 %.......?
Eller finns det något annat mycket dunkelt och dolt ??
Finns det religiöst våld? Beordrat av sådana som aldrig
kommer att misstänkas eller åka fast? Finns det en
ren maffia-klass i Sverige. Växande, blomstrande och med uppfostran av 
unga som aldrig har en tanke på traditionellt arbete?? 
Påminner mig att Leif G W sagt om B Ask att hon "lyckats mindre väl".
På mer öppen svenska tror jag det betyder: "inkompetent, oduglig, kraftlös etc".
Finns det vilja och riktig kamplust till förändring !?
.............
------VÄNTAR BAKOM HÖRNET, IGEN ??------

------------TROLLKONST A LÁ MICROSOFT----------
Ekonomisk trollkonst som blivit vanlig.
Och som säkert vägleder mången annan.

-----------C ETT SORGLIGT KAPITEL------------------ GRÖN MILJÖ-------

-------------LÄNGTAN TILL DET GRÖNA----------