-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

måndag, september 03, 2012

 Strax efter bilen svängt här....... ska jag ta en bild till. 
Då kastar man ett knallskott rakt mot mig. 
Det small bra högt. 10 meter bort stod två poliser.
Djurgårds-ligisterna kom i många vågor.
Man får göra vad som helst med en stad.
Avskyvärt!

----------SPRIDDA KLIPP---------


-------SPRIDDA LÄTTSAMMA KLIPP-----


JAG HAR NÄSTAN SAMMA 
RUTINER SOM KAVALLERIET
1932. FÖRUTOM HÄSTVÅRD
OCH AVLÄMNING TILL CHEFEN