-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

måndag, september 17, 2012


Jag saknar inspiration 
och det får bli detta enkla.
Vilket är storartat.
TT, mästaren!!