-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

måndag, maj 14, 2012

------------BILDER-----------
 Man kan om man vill, 
bevara gamla fastigheter!

---------------TEXTER--------------
---------- 
Speer drömmer, sextonde året i Spandau.
----------- 
Från boken TERROR OCH DRÖM

-----------STRINDBERG---------
--------------TILL SIST-----------
-Metar du med mask?
-Nej, spö, lina och krok!
-Har du fått napp?
-Bara som liten!