-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

måndag, mars 19, 2012


Fast jag nästan är bilhatare eller kanske rättare sagt 
kritiker av detta färdmedel. Så måste man beundra tyskarna
enligt ovanstående, eller hur?  
------------------------
SPÄNNANDE, ROANDE, SKRÄMMANDE BOK.
och här i SVD


-----------COOL KAPTEN----------
 Snart  hoppas jag få se denne exentriker komma glidande
nedför Svartåns utlopp mot Hemfjärden. Allt under cool musik t ex reggae.
Med motorn avslagen, naturligtvis.
En glädje för oss på stränderna!! 
------------HARPSUND------------- 
Från senaste numret av KULTURVÄRDEN
Sett till priset och den höga kvalitén 
nog landets bästa tidskrift.
Årets första nummer har även en lång sak kallad
 "Rent hus" som borde intressera alla ägare av
gamla fastigheter. Minimalt med vätska vid rengöring
verkar vara ledstjärnan där!
------------- TILL SIST-----------
Så här börjar Strindbergs sista drama Stora Landsvägen.
Sedan ett klipp i mitten. Så slutet, det magnifika, i kampen med Gud.