-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

tisdag, december 27, 2011

 Litet kvinnotema även denna gång.
 
 ------------


Jag ber er, gott folk, att lyssna till detta föredrag.
I alla fall de första 13 min. Ytterst upplysande.
--------

--------TIDIG KULTUR--------