-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

måndag, december 05, 2011

Gott folk, jag känner mig som detta hus.
Nästan helt u
rblåst, dock finns det lite liv bakom en härjad yta.
Har ingen lust att skriva men sätter upp ett antal ekonomiklipp
Visst är detta intressant, man behöver inte höja ett enda vapen
för att slå ut Irans kärnvapenprogram!!

---------------