-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

måndag, augusti 29, 2011


Natur och ekonomi blir det idag.
Okommenterat. Så när som på att Pandora, en verklig skräckaktie,
blev övertecknad med 5:1 för ett år sedan. Vidare tror jag konsumenten får cirkus 6% sänkt krogmoms om krögaren får 12%.
---------
Sedan tycker jag
vårt nya Järntorg blev bra. Bara nu vattnet fungerar!

----------&---------Igår överträffade Andreas Cervenka sig själv.Det är ju inte lätt, så hög klass som han håller!
Stat och Bank i osund allians