-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

måndag, december 20, 2010

----------------------------
# Godagens!
# Godagens!
# Godagens, herr farfar!
Alltid är det nån som är värre/bättre, eller hur?
En som kommer med något extra.
Tre flickor på väg till backen (nära vårt hus)
för att åka pulka. Dom hälsade trevligt på mig.
Upprymda och på väg till något kul...... Jag, jag går min vanliga lunk i jämmerdalen.
--------------&-------------
Att islam kategoriskt skulle ta avstånd från våld .... tror jag vad jag vill på. Här ett kort utsnitt från Michel Onfrays bok Handbok för ateister, han verkar vara en auktoritet på området.
Uppräkningen fortsätter på nästa sida, men varför trötta oss med det vi redan vet?
Onfray menar att det finns två, kanske tre, verser i Koranen som manar till tolerans, respekt för andra människor och frihet från tvång i religionsfrågor. Och 250 som manar till det motsatta....... "Profetens biografi vittnar om saken: här finner man hela tiden mord, brott, svärdet och straffexpeditioner".
Så långt M Onfray, här på Facebook
----------&---------
Så läser jag nu även IHT som är en utmärkt tidning.
Med en balanserad amerikansk syn på tingens ordnad.
---------------------
Ärligt talat, det här gillar jag inte. Ständigt ökad bandbredd.
Bättre då att söka rensa bort de enorma mängder skräp som finns.
Aldrig kommer jag att skaffa internet i telefonen.
Och snart kommer renässansen smygande. Då det blir status (och mode) att kunna läsa på papper.
RENÄSSANS, begrepp enligt NE
----------------

Om ni förstår att läsa det här rätt blir det framgång för ert aktiesparande 2011.
-------------------------
Så den begynnande stora uppdelning av Europa.
Sorg, elände och våld kommer så småningom från detta.
--------------&------------
Sedan en tanke pga Wikileaks. Vad ska vi med alla diplomater till?? Nu vet vi att det är 90% kärringskvaller dom kommer med.
-------------------

Mannen utan egenskaper
har just avslutats som radioföljetong.
En stor händelse. En av 1900-talets största författare.
En fantastisk uppläsning av en krävande text!