-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

tisdag, september 14, 2010

Hösten är här. Nu kan man göra konstfoto som här ovan.
Och näckrosorna är som bäst i vår lilla damm.
Hitom (norr om) Stortorget ska det va. Jag ser bara en anledning att ta sig söder om torget. Biblioteket, som i detta nu skaffat mig två nya böcker. Dels Böckerna som formade Hitler och Hedebyborna, En berättelse om en TV-serie. Den förra något tung för den som inte är litteratur-kunnig. Rätt mycket namedropping, men med en bra analys av Hitlers utv. Passar för lite djupare studium och är inte populärhistoria. Hedebyborna .... är full av anekdoter om inspelningarna, skvaller om skådespelare och brevväxlingen med Sven D . Avverkas lätt på en kväll. Men det gäller ju ett nationalepos. Många bilder.
--------------
Så en film på ämnet: Vad påverkade Herr H?
Djävulens Arkitekt – Hitler & Speer
Mycket välgjord!!