-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

tisdag, juni 29, 2010

Här har jag snott en bild av Håkan Ludwigson.
Hoppas att han har överseende med det. Jag sätter en länk.
Och så tycker jag han är en fantastisk fotograf!

The Guangzhou TV & Sightseeing tower
---------&--------
TILL HELA ARTIKELN
Ibland frågar man sig "Ska man skratta eller gråta?"
Jag väljer att skratta åt statens spel med dina pengar. Men dom som är under 50 bast bör nog gråta.
De kommer mest att få luft och förlustbongar i pensionskuvertet.

----------&--------
BOKTIPS
Enligt min mening är läkarna mer påverkade av
yttre uppenbarelse, goda maner, stil och vårdat sätt än andra yrkesgrupper.
Dom måste köpa paketet, så att säga. Grubbla över själva sjukdomen.
Ställa diagnosen och traska vidare till nästa "sjukling".