-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

fredag, maj 14, 2010

Visst är det häftigt att, när man går sin vanliga stig, skåda ett nytt och vackert gult hus. Allt behöver inte vara falurött.
------------
Två böcker om Ryssland/Sovjet
IVANS KRIG,liv och död i Röda Armén 1939-1945
En alldeles för ostrukturerad bok. Pratig på nåt sätt. Tur att jag inte köpte utan gjorde inköpsförslag. Det är massor med typ "den olidligt stränga vintern" etc. Det är ingen tvekan om att hon har kläm på fakta. Men det tar tid innan det kommer. Nåväl, hon menar att "Röda Armén var vid den tiden (våren 44) den bäst beväpnade markstyrkan i hela Europa". "......fanns i medeltal över två hundra artilleripjäser per frontkilometer". (Så här slösar hon med ord i denna mening: Bland de många ton vapen som den förfogade över denna vår fanns i medeltal......). Betalt per ord?
-------&------Och denna, som verkar spännande, men är urtråkig. Tebjudningar, middagsbjudningar, ordnar, titlar och angenämt liv som fånge hos rysk överklass.
Dock, i efterordet kommer en lång uppsats om Sveaborg och Helsingfors. Där man menar att fästningens fall var en konsekvens av "....den kvinnoliga, som var kanske starkaste orsaken till sveaborgsförräderiet".-------------------
Ett citat ur GERMAINE DE STAEL´s "Tio år av landsflykt". (En ganska tradig och tendentiös bok om hur hon förföljs av Napoleon).
"Den ryska adeln liknar inte den i Frankrike och Tyskland. Alla blir adel över en viss grad i det militära. All borgerlig ambition går därför ut på att göra officerare av sina söner.......allt annat försummas."
Det visste jag inte. Det är väl därför det är så mycket knektar i rysk litteratur.
"Ukas av den 24 januari 1722 klassificerades den nya militärgradsbaserade adeln "lika högt som den högsta adeln i Ryssland. Förvärv av en viss rang eller orden gav således automatiskt adelskap i Ryssland. Denna rang höjdes gradvis från lägsta officersgraden till överstesgrad mellan 1845 och 1856. Den ryska adeln var alltså mera öppen än många andra och rekryterade ständigt nya medlemmar från den oadliga bildade klassen".
Enl. attaché T Gronow.
--------------
Nu tar jag en månads timeout.
Utan att ha gjort något dumt, vilket är vanligt med denna term.
Sitta vid datorn, nu!?