-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

onsdag, april 07, 2010

Har ni någon gång sett dokumentärfilmen "Från ax till limpa (kortversionen)". Ett böljande sädesfält och sedan en pojke som gapar begärlig över en smörgås. Här kommer min kortversion av "Vi lägger grunden" eller mera populärt "I väntan på betong".
-------------&-----------
Så en Israpport
Och sedan dagens dikt
Spännande saker idag, eller hur!?