-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

fredag, februari 12, 2010

The Guardian
litar jag på i alla väder. Min dagliga tidning då jag var i England. Tidningen står lite till vänster om mitten. Och man har en av världens bästa webbsidor. Dom har säkert rätt
när det gäller världens dyraste städer.
Själv har jag en bra sida, men jag blev tvungen att ta bort det jag sk
rev om Norge nyss. Hade snott för mycket material, t ex en stor tabell från regeringen. Med ett bra klippverktyg kan man ta av alla fina grafer och tabeller och göra en snygg sida. Men det kan gå illa. Jag fick en varning. OK.
-----------------
Vad det gäller MONT BLANC fick jag en varning av en erfaren klättrare. (Jag hade sagt att man kan väl åka dit och börja ta sig uppåt). Nix, det kan vara lång väntetid på linbanan. Flera dagar, alltså, om man inte förbeställt.