-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

söndag, januari 24, 2010


Martin Wolfs analys bör man nog ta på allvar. Vi har det värsta kvar. Inte går arbetslösheten ned. Men däremot går skulderna upp. Varken inflationen stiger eller ej, höjer ICAhandlaren priserna. Bankerna, dessa hungriga gökungar, hör snart av sig igen. Budgetunderskotten drar iväg. Pensionärerna kan man inte klå på mera pengar. Räntorna stiger. Många farliga istappar att få i huvudet. Lägg till detta en politisk förlamning i valtider. Bäst vore om vi sa adjö till C och goodbye till Kd. Och sedan gör en regering av M, Mp, Fp. Politik måste vara att se nya vägar! Livet består av rundgång, så gör tyvärr också politiken. Pendeln svänger, tiden går. Pendeln svänger, men aldrig tillbaka till samma läge, ty den rör sig i tiden, alltså framåt. Jag tillåter mig ett ryskt ordspråk: För den vise räcker ett liv. Lycka till i spåret!