-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

lördag, december 12, 2009


Finska inbördeskrigets stora grymhet har vi svenskar kanske inte i åtanke när Vinterkriget beaktas. Det borde man ha för det var många svenska frivilliga i Finland även 1918.
I en bok av Malmi/Järvelä skriver man att det var
amatörernas krig. Mest hos de röda. Men även hos de vita. En fänrik Lundborg hos de vita skriver att det var: aristokrater, reportrar, bönder, docenter, studenter, kontorister..... I åldern 16 till 55.
Många svenska officerare som dök upp i Vinterkriget kan ha haft en släkting i det tidigare kriget (min gissning). Bland de röda kunde man strida fackföreningsvis.
-------
Här har lag lånat en text från ett engelskt militärlexikon och översatt med GOOGLE TRANSLATE (knagligt?):
Soldaterna på båda arméerna visade stort hjältemod på slagfältet, men trots detta hade de vita en rad talande fördelar - troligen den viktigaste av dessa var professionellt ledarskap - som gjorde dem överlägsna i kraft. Mannerheim, de vitas "militär ledare", var en professionell soldat som har erfarenhet av att genomföra storskaliga operationer, och hans strategiska bedömningar, vägledde de Vita nästan felfritt. Den vita sidan hade också ett antal professionella svenska officerare.
-----

Läsning 1
Läsning 2
-------------&------------
Så tycks det som ett land skaffar sig kolonier. Just när man trodde att detta ofog hade upphört.