-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

onsdag, november 18, 2009

PASSIVHUSEN
Det börjar ta sig vid passivhusen hitom Rynningeåsen. Blir nog ordentligt uppmärksammat vad det lider!!
LÄNK TILL KLIMATSMART
-----------&----------
Och i dammen här bredvid är det vacker, senhöstligt och dramatiskt.